[Valencia] Nº913: diaris, crítica, programari

GeoBlob, una nova manera de visualitzar els diaris digitalitzas de la WW1 a l’arxiu nacional del Regne Unit per als seus interactius online
https://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/data-visualisation-first-world-war-diaries/

ReTer és un projecte de cartografia crítica i col·laborativa de Roma en un entorn compartit, independent i sense ànim de lucre
http://www.reter.org/#zoom=11&lat=5145052.81019&lon=1391536.09974&layers=B00FFT

Una nova versió del programari Ortelius, software específic per fer mapes amb eines per a cartògrafs digitals, però només versió macOS X
https://www.mapdiva.com/ortelius/

Raf (87)