[Valencia] Nº914: idiomes, ferrocarrils, carreteres

Mapa de pàgines vistes de Wikipedia, en percentatge per idioma, mostra la relativa “popularitat” de qualsevol versió en particular de la Viquipèdia a diferents països, gràcies @pacoguillem

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/animations/wivivi/wivivi.html

Mapa de la xarxa ferroviària francesa actual a partir de les dades de SNCF on el gruix de les diferents línies dibuixades depèn de la velocitat de la secció corresponent, codi obert
https://pbellon.frama.io/reseau-ferroviaire/

Projecte col·laboratiu que permet als usuaris registrats fer un seguiment, amb estadístiques i mapes, dels seus viatges per carretera @yopaseopor
http://travelmapping.net

Raf (86)