[Valencia] Nº919: cloudless, pointclouds, accidents

Una cobertura Sentinel-2 gairebé sense núvols de tot el món, capturada entre maig 2016 i abril 2017, i posada a disposició com a dades obertes
https://s2maps.eu/

Programari de codi obert amb una comunitat estable de desenvolupadors per convertir seqüències de fotografies en núvols de punts, aptes per reconstrucció 3D
https://doxel.org/

Anàlisi massiu de dades i variables atmosfèriques amb machine learning per predir els accidents de trànsit i identificar punts negres a l’avançada
https://medium.com/geoai/using-machine-learning-to-predict-car-accident-risk-4d92c91a7d57

Raf (81)