[Valencia] Nº923: iot, humitat, sobirania

Una nova manera de fer cartografia: plataforma per analitzar centenars d’orígens de dades de fonts IoT per generar mapes automàticament
https://www.mapfit.com/

Mapes en 3D de la humitat dels edificis obtinguts amb lectures de microones per projectes de conservació de patrimoni monumental
https://blog.engineshed.scot/2017/12/29/3d-moisture-mapping/

Informe francés sobre les dades geogràfiques sobiranes: un repte important per desenvolupar polítiques públiques i estimular la innovació
http://www.afigeo.asso.fr/2092

Raf (77)