[Valencia] Nº924: religions, animacions, coves

El mapa de la regió administrativa de Londres, la ciutat i 32 municipis més, en funció de la religió d’aquells que han manifestat que són religiosos

https://i.redd.it/v0nd2k449qc11.jpg

Com utilitzar rayshader i R per crear mapes i animacions per mostrar les interaccions amb el relleu, codi obert
http://www.tylermw.com/making-beautiful-maps/

Models tridimensionals de les coves i l’entorn generat amb eines SIG a partir de dades d’antigues expedicions arqueològiques per al rescat a Tailàndia, gràcies @pacoguillem
https://retina.elpais.com/retina/2018/07/20/innovacion/1532099566_297656.amp.html

Raf (76)