[Valencia] Nº926: pointcloud, landuse, metropolitan

Una ciutat en 2 bilions de punts: anàlisi del núvol de punts de part de l’Eixample de Barcelona al voltant del temple de la Sagrada Família
http://voxxlr.blogspot.com/2018/07/a-city-in-2-billion-points.html

Els usos del sól dels USA explicats en una sèrie de mapes molt visuals fets a partir de les estadístiques del seu departament d’agricultura
https://www.bloomberg.com/graphics/2018-us-land-use/

Lloc web interactiu que compara la mida i la densitat de població de les principals àrees metropolitanes del món
http://wabimaps.com/cities/?a=1590841&b=1590894

Raf (74)