[Valencia] Nº929: estiu 2 2018

Quasi tots els humans que vivim al planeta Terra ho fem en el mateix hemisferi
https://www.cntraveler.com/story/almost-everyone-on-earth-lives-in-the-same-hemisphere

El projecte de l’altes de la malària té un seguit d’eines de mapes que permeten explorar totes les dades
https://map.ox.ac.uk/

El mapa del món no és pas com el coneixes: està completament deformat i les distàncies més curtes passen pel pol
http://www.partir.com/carte/des-cartes-pour-comprendre-le-monde.html

El mapa de França que recull totes les víctimes documentades dels pesticides, en el marc d’un projecte més ambició de preservació per a les generacions futures
http://victimes-pesticides.fr/

León Emergente és un atles digital, dinàmic i col·laboratiu de la ciudat de León a Nicaragua
http://emergenteleon.org/

El mapa Barcelona + Sostenible mostra les contribucions que es fan per millorar la ciutat, des d’iniciatives petites i incipients fins a projectes grans i consolidats
http://bcnsostenible.cat/

Mapa de llocs on s’accepta Bitcoin com a forma de pagament, en qualsevol sector de negoci, té també un mapa de caixers automàtics
http://coinmap.org/#/map/41.38320050/2.16433883/16

Com reunir i processar les dades dels avions per fer mapes de traces de vol
http://mapsmith.net/2018/06/16/flight-data-visualization/

Tots els enfonsaments a Irlanda que són part del catàleg de pecis
https://dahg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=89e50518e5f4437abfa6284ff39fd640

Un projecte artístic que empra el mòbil per pintar les traces dels moviments enregistrats
https://painted.earth/

Raf (71)