[Valencia] Nº931: estiu 4 2018

Un visualitzador experimental per a les dades del Sentinel-1 que permet ajustar al gust les bandes de color
https://kristofvantricht.users.earthengine.app/view/sarworld

L’Atles d’Europa, en PDF, és un recull imprés de mapes i visualitzacions diferents de les habituals sobre el concepte Europa
http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/oma/www/20160622152004-mk68/atlas-of-europe.pdf

Visualitzar el moviment de persones (per exemple migracions) o objectes entre ubicacions geogràfiques amb un bon rendiment de representació fins i tot per grans fluxos
https://github.com/teralytics/flowmap.gl

Una llibreria de visualització de dades globals en 3D feta amb Three.js gràcies @bolosig
http://giojs.org/

A mitjan juny la sorra del Sahara va travessar tot l’oceà per arribar al Carib i Texas com un núvol de pols
https://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=92358

Prop del 61% de la producció mundial de petroli i altres líquids es mou per vies marítimes i hi ha colls d’ampolla crítics que cal assegurar
https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=WOTC

Mapa dels accidents fatals al Mediterrani on almenys ha mort en una persona per visualitzar l’abast de la crisi humanitària que suposa la migració
http://santihpuig.com/map/missingmigrants_santihpuig.jpg

El projectes cartogràfics més impactatns que els estudiants de la TU Viena ha produït durant el semestre d’estiu 2018
http://cartography.tuwien.ac.at/great-student-projects-summer-2018/

El govern de Quebec posa en marxa una aplicació web per ajudar els ciutadans a identificar àrees de risc d’inundació a la província
https://geoinondations.gouv.qc.ca/

El catàleg de monstres marins apareguts en els mapes de l’edat mitjana i el renaixement, recopilats en el llibre “Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps” de 2013
http://bibliodyssey.blogspot.com/2013/08/map-monsters.html

Raf (69)