[Valencia] Nº935: submètric, camp, extracció, toponímia

Obtenir precisió submètrica en posicionament estàtic amb un telèfon Android: dispositius que ho suporten i eines per enregistrar i analitzar les dades GNSS
https://developer.android.com/guide/topics/sensors/gnss#logging_raw_measurements

Programari gratuït i de codi obert per a la recollida de dades al camp en entorns difícils i amb dispositius portàtils
https://www.kobotoolbox.org/

Obtenir dades d’OpenStreetMap amb Python i la API de Overpass per fer mapes més fàcilment i amb millor selecció de continguts

https://towardsdatascience.com/loading-data-from-openstreetmap-with-python-and-the-overpass-api-513882a27fd0

La influència de Silicon Valley en els entorns urbans, o com Google Maps s’ha convertit en jutge i part (i referència) a l’hora de posar nom als llocs

https://www.nytimes.com/2018/08/02/technology/google-maps-neighborhood-names.html

Raf