[Valencia] Nº938: serverless, benchmark, reflexio, incendis

Generació desatesa de tessel·les de mapes tant ràster com vector en entorns serverless emprant el núvol AWS Lambda, codi obert
https://www.azavea.com/blog/2018/09/06/tilegarden-serverless-tile-rendering-with-aws-lambda/

Eina de codi obert, en un Docker i emprant capes de Natural Earth, per mesurar el rendiment a l’hora de crear i servir tessel·les vector
https://github.com/pka/mvt-benchmark

Primera part d’una reflexió en 3 episodis per aprendre no només a visualitzar, sinó també a identificar, analitzar i processar la informació geogràfica
http://cartonumerique.blogspot.com/2018/09/dechiffrer-linformation-geographique1.html

Anàlisi espaciotemporal dels pitjors incendis de California, pel canvi climàtic i l’augment de població, amb codi per generar de nou gràfics i mapa
https://buzzfeednews.github.io/2018-07-wildfire-trends/

Raf (62)