[Valencia] Nº943: detencions, mars, emoji, pendent

Espais migratoris: mapa interactiu per donar a conèixer l’existència i les històries dels espais efímers de contenció, trànsit i lluita que són el resultat de la política de fronteres europea
http://cherish-de.uk/migrant-digitalities/#/2011/intro

La sobirania marítima es va formalitzar el 1982, i les fronteres de les ZEE encara són discutides i donen lloc a forats jurisdiccionals (repost)

http://donutholes.ch/

Mapamundi que mostra quinss són aquells emojis que s’usen en uns països més que en d’altres

https://blog.swiftkey.com/which-emoji-does-your-language-use-more-than-others/

Una proposta de representació visual per fer mapes de carrers que mostrin el valor del pendent (repost)

http://www.tobyeglesfield.com/a-map-showing-the-steepness-of-streets/

Raf (57)