[Valencia] Nº944: tàndem, càlculs, feinada, Florence

MapKITE és un mètode i sistema de cartografia tàndem terrestre-aèria on un dron segueix un vehicle terrestre per obtenir millor precisió amb menys feina i menys temps

http://geonumerics.es/index.php/news/79-first-mapkite-campaign-officially-authorized-in-brazil

Un exemple pràctic de com fer càlculs SIG complexos amb gpu.js: la interpolació de la temperatura a partir d’imatges ràster i dades terreny

http://geoexamples.com/other/2018/09/17/gpujs-example.html

Repositori del subgrup de treball per seguir les tasques de la “Guía de Implementación del Mapa Base de Información Geográfica oficial” per tenir un mapa d’Espanya en vector tiles
https://sgtmapabaseigo.github.io/MapaBaseIGO/

Imatges obtingudes per la NOAA Remote Sensing Division per donar suport als requeriments de seguretat nacional i de resposta d’emergències després de l’huracà Florence

https://storms.ngs.noaa.gov/storms/florence/index.html#8/35.009/-77.068

Raf (56)