[Valencia] Nº955: geodades, vots, mobilitat, oportunitats

Un servei de bases de dades geoespacials molt flexible i hostatjat al núvol per gestionar i treballar amb geodades i fer-ne mapes interactius online
http://explore.xyz.here.com/

“Què val el teu vot?” és un scrollymap per explicar fins a quin punt la democràcia representativa dels USA defensa els millors interessos dels ciutadans

https://petrichor.studio/2018/01/whatsyourvoteworth/

Les conductes de mobilitat humana i animal com a eina per pensar la gestió del flux hauria de permetre dissenyar una millor mobilitat més integrada en el medi ambient
https://veillecarto2-0.fr/2018/09/29/les-comportements-de-mobilites-humaine-et-animale-comme-outil-daide-a-la-reflexion-sur-lamenagement-de-flux/

Els problemes d’interpretació que planteja l’Opportunity Atlas, que té com objectiu traçar les arrels de la mobilitat social als USA des de la infància

http://cartonumerique.blogspot.com/2018/10/l-opportunity-atlas.html

Raf (45)