[Valencia] Nº957: webbook, urbanisme, ferries, talls

Un llibre molt complet de fer mapes interactius d’accés online i gratuït per al qual no fa falta saber programació ni tecnologies web però si una mica de GIS
http://132.72.155.230:3838/js/

Segona edició en marxa del curs on-line ‘Sistemas de Información Geográfica y Urbanismo" amb temari i pràctiques adaptats a la nova versió de Qgis

http://www.sigdeletras.com/2018/curso_on_line_sistemas_de_informacion_geografica_y_urbanismo_2_edicion/

Mapa esquemàtic del sistema estatal d’autopistes marines d’Alaska que connecta per ferrri llocs inaccessibles per carretera o tren com la pròpia capital Juneau

http://fiftythree.studio/post/178715618271/hadrosaur-alaska-state-ferry-about-10-15-of

Eina online interactiva, que pren el relleu a una de ha deixat de funcionar, que permet veure els talls de les tessel·les per als serveis piramidals de mapes

https://what-the-tile.benjamintd.com

Raf (43)