[Valencia] Nº963: migrants, resistència, prediccions, negoci

Els migrants que arriben a Europa no només moren al Mediterrani: en aquest web es recullen els noms, la data i la localització de tots els morts a Calais i voltants
https://neocarto.github.io/calais/

El negoci dels mapes i totes les diferents empreses que orbiten al voltant de la cartografia s’enfronten a la resistència dels voluntaris que col·laboren per tenir un mapa obert
https://factordaily.com/an-open-source-resistance-takes-shape-as-tech-giants-race-to-map-the-world/

Emprar la capa de POI d’OSM per intentar predir alguns indicadors econòmics provant si hi ha correlacions amb els principals índexs, amb scripts a GitHub
https://janakiev.com/blog/osm-predict-economic-indicators/

Les estratègies obertes explicades en termes de negoci: com és que el nivell de col·laboració en molts projectes de codi obert és superior al de les empreses tradicionals

http://cameronshorter.blogspot.com/2018/10/the-open-business-business-case.html

Raf (37)