[Valencia] Nº966: dataviz, exploració, locin, hidropolític

La llista de projectes de visualització de dades complexes del curs 2018 de visualització de dades del màster de ciència de dades de la universitat de Berkeley
http://johnguerra.co/viz/berkeleyFinalProjectsSummer2018/

Temps d’exploració: visualització de 440 anys de viatges al voltant del globus, des de 1487 fins principis del segle XX, com a recurs educatiu
https://www.axismaps.com/projects/exploration/

La potència del GIS va molt més enllà de només fer mapes, i es defineix amb un nou terme: location intelligence, que combina Business Intelligence amb GIS i amb anàlisi de dades
https://www.govloop.com/community/blog/rebranding-gis-to-better-understand-its-power/

Els conflictes per l’aigua, també anomenats risc hidropolític, analitzats per a tot el món des d’una aproximació geoespacial tenint en compte població i canvi climàtic

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801830253X?via%3Dihub

Raf (34)