[Valencia] Nº967: profund, resistència, parc, bicicleta

Raster Vision en un nou entorn de codi obert per aplicar aprenentatge profund a imatges aèries i satèl·lit, fins i tot obliqües, fet amb Python i amb un sistema de plugins, un d’ells per Qgis
https://rastervision.io/

Cartografia de les resistències digitals és la carta de la presentació (parcial) d’una tesi doctoral sobre Comunicació digital realitzada a la Universitat de Valladolid
https://resistenciasdigitales.ushahidi.io/views/map

Els deu parcs nacionals més populars dels USA, segons el nombre de visitants, tots representats a la mateixa escala per poder-los comparar
https://adventuresinmapping.com/2018/10/12/the-ten-most-visited-us-national-parks/amp

Recórrer amèrica del sud en bicicleta per desenvolupar projectes de cartografia col·laborativa bo i ajudant les comunitats locals de les regions visitades
https://www.trekmag.com/news-bike-trip-5000-km-velo-cartographier-amerique-sud

Raf (33)