[Valencia] Nº969: JIDE, Arturo, Barcelona, ciutats

El resum curt de les jornades de la JIDE 2018 que s’han fet enguany a Menorca, amb 60 presentacions i 175 assistents

http://blog-idee.blogspot.com/2018/10/lo-que-fueron-las-jiide-2018.html

Arturo és un algorisme d’aprenentatge automàtic dissenyat per determinar quines són les condicions urbanístiques que fan les ciutats més habitables que pots ajudar a entrenar

http://arturo.300000kms.net/#1

Tots els edificis de Barcelona en una animació on apareixen per anys, a partir de les dades Inspire del Cadastre

https://tjukanov.org/growing-barcelona/

Turbulències en el futur de les ciutats: el creixement urbà representa un risc i moltes ciutats no cobreixen les necessitats dels seus residents

https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/thriving-amid-turbulence-imagining-the-cities-of-the-future

Raf (31)