[Valencia] Nº971: presoners, Islàndia, industrial, pol·lució

Població empresonada als USA, amb dades a nivell de comtat entre 1970 i 2015, per a la franja d’edat entre 15 i 64 anys

http://trends.vera.org/incarceration-rates

Sigur Rós, el grup islandès de música post-rock, ha tret un disc anomenat Route One amb 8 temes anomenats amb parells de coordenades, gràcies @sfggeogis

https://sigur-ros.co.uk/routeone/

Mapa interactiu de les 72 colònies industrials a Catalunya, aquells complexos fabrils que es van convertir en els motors de la industrialització a finals del s.XIX i principis del s.XX

https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/interactiu-mapa-de-les-colonies-industrials-de-catalunya_17860_102.html

Mapa de la pol·lució per NO2 a Londres, aixecat en 3D per tal de fer més evident la qualitat de l’aire a les diferents zones de la ciutat

http://mappinglondon.co.uk/2018/3d-map-of-nitrogen-dioxide-pollution/

Raf (29)