[Valencia] Nº976: imperis, serveis, diners, tsunami

L’efecte de les xarxes de comunicacions sobre la resiliència i la caiguda dels imperis: una macrocomparació de l’Imperi Romà i la Xina Imperial (PDF)

https://arxiv.org/abs/1809.08937

Topografia i edificis amb alçades en format vector tiles per afegir a la capa vector de l’OS, serveis de tercers per enriquir dades oficials i oferir noves possibilitats
https://www.europa.uk.com/vector-tile-service/

Els canvis a les retencions i les particularitats fiscals de cada estat fan difícil saber quin sou net queda a final de mes a les grans ciutats dels USA
https://howmuch.net/articles/take-home-salary-100k-in-every-state

Cartografia històrica i restitució virtual a partir de fonts textuals per recrear un model del terreny primitiu que permeti estudiar la inundació de Cascais provocada pel tsunami de Lisboa

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475705.2016.1271832

Raf (24)