[Valencia] Nº979: CMYK, marieta, UN, tòpic

L’ús de l’espai de color CMYK en un mapa coroplètic trivariable per mostrar les relacions relatives entre tres factors de salut alhora i fer-lo fàcil de copsar

https://adventuresinmapping.com/2018/10/31/cmyk-vice/

La progressiva expansió d’una espècie invasora de marieta a UK seguida a partir de les observacions proporcionades pels ciutadans
https://www.nature.com/articles/sdata2018239

El Vector Tile Toolkit de Nacions Unides és un programari de codi obert destinat a donar suport a la integració de la tecnologia de tessel·les vectorials en els mapes base
https://github.com/un-vector-tile-toolkit/un-vector-tile-toolkit.github.io

El mapa tòpic i prototípic de totes i cadascuna de les ciutats dels USA, que tenen totes les mateixes atraccions tal i com passa amb el mapa tòpic de les ciutats europees

http://www.itchyfeetcomic.com/2018/10/omnimappus-americanus.html

Raf (21)