[Valencia] Nº980: estètica, apatia, Austràlia, estalvi

Un disecció estètica del mapa Equal Earth per explicar tècniques cartogràfiques i de dibuix que fan el mapa més agradable de llegir i en general més polit

https://neocarto.hypotheses.org/4848

El mapa de l’apatia: a les eleccions de l’any 2016 als USA una pila d’abstencionistes no van anar a votar, i en aquest mapa es mostren com si haguessin votat per “ningú”

http://urbanobservatory.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=95f38693320c408a87dbb33762d82e82

TerriaJS és una llibreria per construïr llocs web d’exploració, descoberta i accés a geodades en 2D/3D, projecte de codi obert del govern d’Austràlia

https://github.com/TerriaJS/TerriaJS

Estalviar entre un 95% i un 99% percent del cost de la cartografia online canviant a OpenStreetMap per els mapes i a OpenCage per la geocodificació

https://www.eventsofa.de/campus/migrating-away-from-google-maps-and-cutting-costs-by-99/

Raf (20)