[Valencia] Nº989: novells, bicis, viatjar, temperatures

Consells de programació bàsica per a cartògrafs novells diposats a fer el pas dels mapes tradicionals als mapes web interactius
https://medium.com/@ralucagnicola/web-programming-for-cartographers-beyond-the-basics-cecac632551a

Plataforma col·laborativa que recopila i visualitza dades qualitatives dels aparcaments de bicicletes a Barcelona organitza una jornada de mapeig aquest dissabte 24 de novembre

https://current-eco.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=bc69e83050da4230b045313e793f56bf

Un projecte personal d’un lloc web per preparar i documentar viatges propis enfocat a viatgers que volen enregistrar, o compartir, que ja coneixen i/o que busquen destinacions

http://blog.nearfuturelaboratory.com/2018/10/11/hello-world-this-is-proximo/

El procés que ha dut a visualitzar 12 TB de dades de clima en un mapa de temperatures del planeta el 1950, el 2017 i la previsió del 2100 per fer palès el canvi climàtic

https://medium.com/maptian/visualizing-near-surface-air-temperature-in-2100-d38816d61ad9

Raf (11)