[Valencia] Nº990: costes, transports, peixos, sanitat

Iconografia i geomorfologia: l’ús de representacions artístiques de les costes terrestres com a eina per entendre l’evolució del litoral a la zona de la Rance

http://www.geocompart.com/

Com els mapes col·laboratius ajuden a millorar les infraestructures de transport i fer més segurs els viatges en bicicleta
http://geoawesomeness.com/the-road-to-safer-transport-infrastructure-how-collaborative-mapping-helps/

Visualització de les dades d’un programa de monitorització a gran escala que estudia els peixos d’escull de corall i els seus hàbitats al Pacífic tropical
https://knowledge.figshare.com/noaa/

Cartografiar i comparar l’accés a l’atenció sanitària a tot el món a partir de les dades d’un estudi a 195 països entre 1990 i 2016
http://cartonumerique.blogspot.com/2018/11/cartographier-acces-aux-soins.html

Raf (10)