[Valencia] Nº999: okupes

La història dels moviment okupes de Berlin explicada en un mapa amb les localitzacions i les metadades de les cases ocupades

http://berlin-besetzt.de/#!

Raf